Thuần Cấn (2)

 Lôi Thuỷ Giải

Sơn Phong Cổ

 • quẻ Lục xung
 • Bệnh mới không cần thuốc vẫn khỏi, bệnh lâu ngày thì thuốc tiên cũng khó cứu
 • Là việc đang xấu sẽ trở nên tốt và ngược lại

------------------------

THUẦN CẤN - Quẻ lục xung: Ngưng nghỉ

            Hình ảnh tượng trưng: Bụng bầu.

            Thủ cựu đợi thời chi tượng: giữ mức cũ đợi thời.

            Ngăn giữ, ở, thôi, dừng lại, đậy lại, gói ghém, ngăn cấm, vừa đúng chỗ.

"Tượng quẻ: Hai quả núi chồng lên nhau chặn đường đi."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Lấn cấn, ngập ngừng, cấn thai, bụng bầu, cái gì nhô ra, núi non, vách tường, sống mũi...
 • Cấm đoán, ngăn chặn, chặn lại, dừng lại, kết thúc, không trơn tru, hậu trường...
 • Chậm chạp, chờ đợi, lười vận động, chán nản, ngủ, ngừng nghỉ, thôi việc...
 • Thô kệch, ngoan cố, bảo thủ, cứng nhắc, khuôn khổ...
 • Ít nói, ấp úng, ngậm bồ hòn...

LÔI THUỶ GIẢI: Nơi nơi

            Hình ảnh tượng trưng: Báo chí.

            Lôi vũ tác giải chi tượng: tượng sấm động mưa bay.

            Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá.

"Tượng quẻ: Sét đánh xuống mặt Nước, dòng điện lan tỏa ra."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Giải phóng, giải tán, giải tỏa, lan tỏa ra khắp nơi, phát tán, lan truyền, phân ra, trãi ra, bứt ra, phóng ra, xuất ra, tán ra, tan ra, ly dị, tẩu tán, xa, nơi nơi, rộng khắp...
 • dây mơ rễ má, rễ chùm, đại trà, xã hội, đa số
 • Thoải mái, ung dung, nhàn rỗi, rộng rãi, thư thả, thong dong, tự do, lan tràn, phóng túng,
 • thông tin, báo chí, tuyên truyền, khai báo, hỏi cung, truyền tin, điện thoại, radio, phim ảnh, ký giả, internet...
 • quẻ Quy hồn
 • Tỉnh, trở về, sống sót
 • Có khả năng thành công

------------------------

SƠN PHONG CỔ - Quẻ quy hồn: Sự biến

            Hình ảnh tượng trưng: Biểu tình.

            Âm hại tương liên chi tượng: điều hại cùng có liên hệ.

            Có sự không yên trong lòng, làm ngờ vực, khua, đánh, mua chuốc lấy cái hại, đánh trống, làm cho sợ sệt, sửa lại cái lỗi trước đã làm.

"Tượng quẻ: Gió (Tốn) khua dưới Núi (Cấn) tạo tiếng động khó nghe."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Không yên, quyết liệt, chiến tranh, cải vã, xô xác, sóng gió, hứng chịu, bấc trắc...
 • Trục trặc, đột xuất, bất ngờ, âu lo, đa nghi, nghi hoặc, xáo trộn, luôn có sự không yên trong lòng...
 • Xâm lược, thô bạo, gây sự, đột xuất, gấp gáp...
 • Chống đối, chống trả, kháng cự, quyết chiến, mạnh bạo...
 • Sửa chữa, trị bệnh, cảnh tỉnh...
 • Cái trống, tù và, chuông báo hiệu...