Sơn Phong Cổ (4)

 Lôi Trạch Quy Muội

Hoả Phong Đỉnh

 • quẻ Quy hồn
 • Tỉnh, trở về, sống sót
 • Có khả năng thành công

------------------------

SƠN PHONG CỔ - Quẻ quy hồn: Sự biến

            Hình ảnh tượng trưng: Biểu tình.

            Âm hại tương liên chi tượng: điều hại cùng có liên hệ.

            Có sự không yên trong lòng, làm ngờ vực, khua, đánh, mua chuốc lấy cái hại, đánh trống, làm cho sợ sệt, sửa lại cái lỗi trước đã làm.

"Tượng quẻ: Gió (Tốn) khua dưới Núi (Cấn) tạo tiếng động khó nghe."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Không yên, quyết liệt, chiến tranh, cải vã, xô xác, sóng gió, hứng chịu, bấc trắc...
 • Trục trặc, đột xuất, bất ngờ, âu lo, đa nghi, nghi hoặc, xáo trộn, luôn có sự không yên trong lòng...
 • Xâm lược, thô bạo, gây sự, đột xuất, gấp gáp...
 • Chống đối, chống trả, kháng cự, quyết chiến, mạnh bạo...
 • Sửa chữa, trị bệnh, cảnh tỉnh...
 • Cái trống, tù và, chuông báo hiệu...
 • quẻ Quy hồn
 • Tỉnh, trở về, sống sót
 • Có khả năng thành công

------------------------

LÔI TRẠCH QUY MUỘI - Quẻ quy hồn: Xôn xao

            Hình ảnh tượng trưng: Cái chợ chồm hổm.

            Ác quỷ vi sủng chi tượng: tượng ma quái làm rối.

            Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng.

"Tượng quẻ: Sét (Lôi) đánh xuống đầm (Trạch) làm ếch nhái xôn xao."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Xôn xao, ồn ào, lộn xộn, rối rắm, xô bồ xô bộn, lăng xăng, bề bộn, lung tung, phức tạp, rắc rối, có mờ ám, ám muội, mê muội, đắm chìm, say mê...
 • Trong lòng không yên, gợn sóng, dao động, phá hoại, phá bỉnh, bày bừa...
 • Con rối, bà 8 nhiều chuyện, cái chợ, tóc quắn...

HỎA PHONG ĐỈNH: Nung đúc

            Hình ảnh tượng trưng: Lò luyện đan.

            Luyện dược thành đơn chi tượng: tượng luyện thuốc thành linh đan, có rèn luyện mới nên người.

            Đứng được, chậm đứng, trồng, nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn.

"Tượng quẻ: Lửa (Hỏa) bốc lên trên Rừng (Phong) là rừng bị cháy."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Nung đốt, nung nấu, luyện đan, hầm xương, cái bình, cái ấm, cái nồi, lửa cháy...
 • Trui rèn, luyện tập, ôn luyện, học tập, thử lửa, cứng...
 • Bình an, ấm lòng, hy vọng, ngày mai tươi sáng...
 • Nhất ngôn cửu đỉnh, lời hứa, đính ước, nguyện thề, giữ lời, vững tin, hứa hẹn, vững chắc, thành công, đứng vững, gắn vô, kiền 3 chân...
 • Chính xác, lý trí, xác định, quyết định, hợp đồng, chức vụ...