Phong Thuỷ Hoán (4)

 Sơn Lôi Di

Thiên Thuỷ Tụng

PHONG THUỶ HOÁN: Ly tán

            Hình ảnh tượng trưng: Chia tay.

            Thủy ngộ phong tắc hoán tán chi tượng: tượng nước gặp gió thì phải tan, phải chạy, phân ly, đi xa.

            Lan ra tràn lan, tán thất, trốn đi xa, lánh xa, thất nhân tâm, hao bớt, trôi nổi, tán thất. 

"Tượng quẻ: Gió (Phong) thổi làm thay đổi chiều rơi của mưa (Thủy)."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Hoán đổi, tráo trở, đổi chỗ, đổi đề thi, thay đổi, giương đông kích tây, mưu tính, dễ thay đổi...
 • Phân vân, e ngại, nghi ngờ, không có tâm, tán tận lương tâm...
 • Ly tán, tan tát, mất mùa, chia tay, li dị, cách xa, tan rã, mất, phóng túng, thất bát, xa lánh, xa xăm, phá sản...
 • Tách ra, chi nhánh, phân kỳ, phân biệt...
 • quẻ Du hồn
 • Hôn mê, khó khoẻ lại, bệnh lâu, đi luôn
 • Việc khó thành

------------------------

SƠN LÔI DI - Quẻ du hồn: Dung dưỡng

Hình ảnh tượng trưng: Cái hộp.

Phi long nhập uyên chi tượng: rồng vào vực nghỉ ngơi.

Chăm lo, tu bổ, thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người.

"Tượng quẻ: Cái hộp."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Dung dưỡng, nuôi dưỡng, dưỡng bịnh, bồi dưỡng, bù vô, bù lỗ, đắp thêm vào...
 • Da bao ở ngoài, bao lại, ngay thẳng, chắc chắn...
 • Hòa bình, thanh bình, an lành, nhường nhịn, nồng hậu, thuận chiều, ưu đãi, tiền lời, món lời...
 • Ăn no, ẩm thực, thực phẩm, no đủ, ngon, mạnh khỏe, dưỡng lão, dưỡng già, bồi bổ, thuốc bổ, an nhàn, nằm, ngủ, tẩm bổ...
 • Làm không ngớt tay, lao lực, việc nặng...
 • Cái hộp, tủ, giường, khung tranh, mặt bằng, rỗng ruột, khối khép kín rỗng ruột...
 • Hộ khẩu, nhân khẩu, bụng bầu, có bầu, vú nuôi, Cha mẹ nuôi, con nuôi, viện mồ côi...
 • quẻ Du hồn
 • Hôn mê, khó khoẻ lại, bệnh lâu, đi luôn
 • Việc khó thành

------------------------

THIÊN THỦY TỤNG - Quẻ du hồn: Bất hòa

            Hình ảnh tượng trưng: Cãi nhau.

            Đại tiểu bất hòa chi tượng: lớn nhỏ không hòa.

            Bàn cãi, kiện tụng, bàn tính, cãi vã, tranh luận, bàn luận.

"Tượng quẻ: Khối cứng (Càn) đè lên nước (Khảm), gây ra tức nước vỡ bờ!"

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Tranh luận gây gắt, bất hòa, cãi vã, thị phi...
 • Sân si, tranh chấp, tranh đấu...
 • Tố tụng, phán xử, đưa ra ánh sáng, làm rõ ngọn nghành...
 • Tan rã, chia rẽ, bỏ đi...
 • Túng thiếu, chông chênh...
 • Tụng kinh, tự vấn mình...

            Giảng quẻ:

            Sau thời kỳ tương hội (Nhu) khá dài, đám đông không ít thì nhiều cũng sẽ xảy ra những tranh luận, bất hòa, cãi vã, gây ra nhiều thị phi. Từ đó sinh ra sân si, tranh chấp, tranh đấu... rồi đưa nhau ra phán xử. Những người theo dõi hai bên sẽ cảm thấy chông chênh, không biết bên nào đúng sai. Sau khi đưa ra phân xử thì mọi việc mới được làm rõ ngọn nghành.

            Người gieo được quẻ Tụng không hẳn là xấu hoàn toàn, vì nhờ có những tranh luận, cãi vã ban đầu mà mọi việc mới được phán xét rõ ràng.    Tuy nhiên sau những bất đồng, tranh luận kia, đám đông sẽ chị chia rẽ và tan rã.

            Lời khuyên cho người rơi vào thời kỳ Tụng là nên nhu hòa trong mọi việc, tránh vì quá khẳng khái, thích được hơn thua, mà gây ra những sự đổ vỡ không như ý muốn.