Lôi Trạch Quy Muội (5)

Thuỷ Hoả Ký Tế

Thuần Đoài

 • quẻ Quy hồn
 • Tỉnh, trở về, sống sót
 • Có khả năng thành công

------------------------

LÔI TRẠCH QUY MUỘI - Quẻ quy hồn: Xôn xao

            Hình ảnh tượng trưng: Cái chợ chồm hổm.

            Ác quỷ vi sủng chi tượng: tượng ma quái làm rối.

            Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng.

"Tượng quẻ: Sét (Lôi) đánh xuống đầm (Trạch) làm ếch nhái xôn xao."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Xôn xao, ồn ào, lộn xộn, rối rắm, xô bồ xô bộn, lăng xăng, bề bộn, lung tung, phức tạp, rắc rối, có mờ ám, ám muội, mê muội, đắm chìm, say mê...
 • Trong lòng không yên, gợn sóng, dao động, phá hoại, phá bỉnh, bày bừa...
 • Con rối, bà 8 nhiều chuyện, cái chợ, tóc quắn...

THỦY HOẢ KÝ TẾ: Hợp dã

            Hình ảnh tượng trưng: Hoàn thành công việc tốt.

            Hanh tiểu giả chi tượng: việc nhỏ thì thành.

            Hiện hợp. Gặp nhau, cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ.

"Tượng quẻ: Các hào Âm Dương đan xen vào nhau trật tự, hào Dương dưới cùng làm nền tảng vững chắc."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Việc đã xong, hoàn thành, chung cuộc, quyết định...
 • Khen, trúng đích, ngay bon, cụ thể, rõ ràng, ăn khớp, chặt chẽ, chắc chắn, vừa khít, đúng hướng, đúng lúc, đúng thời, đúng, trúng, được, đậm đặc, sâu, cận cảnh...
 • Gặp nhau, đoàn kết, hòa hợp, hợp chất, có đôi có cặp, sánh vai...
 • quẻ Lục xung
 • Bệnh mới không cần thuốc vẫn khỏi, bệnh lâu ngày thì thuốc tiên cũng khó cứu
 • Là việc đang xấu sẽ trở nên tốt và ngược lại

------------------------

THUẦN ĐOÀI - Quẻ lục xung: Hiện đẹp

            Hình ảnh tượng trưng: Cô gái đẹp.

            Hỉ dật mi tu chi tượng: tượng vui hiện trên mặt, khẩu khí.        Đẹp đẽ, ưa thích, vui hiện trên mặt, không buồn chán, cười nói, khuyết mẻ.

           

"Tượng quẻ: Nữ trang (Đoài-Kim) sáng đẹp."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Đẹp, tươi, vui, trẻ trung, cởi mở, vừa lòng, đẹp lòng, hoa nở, nhan sắc, vóc dáng đẹp, sao sáng, công khai, xứng đôi, lồng đèn đẹp, nghệ thuật, hoa cảnh...
 • Gãy đổ, mở ra, rách ra, dễ bể, hiển lộ ra, hở hang, trăng khuyết, khúc xạ...
 • Cái miệng, ăn nói giỏi, nói nhiều, lý sự, diễn viên, ca sĩ, hoa khôi, hoa hậu...
 • Ao đầm, hồ nước, ẩm ướt...