‌Hoả Trạch Khuê (5)

Thuỷ Hoả Ký Tế

Thiên Trạch Lý

HỎA TRẠCH KHUÊ: Hỗ trợ

            Hình ảnh tượng trưng: Cứu trợ.

            Hồ giả hổ oai chi tượng: con hồ (cáo) nhờ oai con hổ.

            Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

"Tượng quẻ: Cái chân nến bằng kim loại (Đoài) đỡ lấy ngọn lửa bên trên (Ly)."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Hổ trợ, giúp đỡ, vay vốn, vay mượn, vay nợ, tăng lực, bạn bè, gieo ân tình...
 • Chia xa, ly dị, ly thân, trái lìa, xa ra, xa, trật, chệch khỏi mục tiêu, trái ý nhau, lìa xa, tách ra, bỏ ra...
 • Biến chứng, mở chi nhánh, chiết cành...
 • Cởi bỏ, thay đồ, lột bỏ, tháo gỡ, mở ra, thoải mái, thông thoáng...
 • Cải trang, ngụy trang, ngụy tạo, hàng nhái, hàng giả, tà đạo...
 • Khuê các, thục nữ (những người được nâng như nâng trứng)...

THỦY HOẢ KÝ TẾ: Hợp dã

            Hình ảnh tượng trưng: Hoàn thành công việc tốt.

            Hanh tiểu giả chi tượng: việc nhỏ thì thành.

            Hiện hợp. Gặp nhau, cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ.

"Tượng quẻ: Các hào Âm Dương đan xen vào nhau trật tự, hào Dương dưới cùng làm nền tảng vững chắc."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Việc đã xong, hoàn thành, chung cuộc, quyết định...
 • Khen, trúng đích, ngay bon, cụ thể, rõ ràng, ăn khớp, chặt chẽ, chắc chắn, vừa khít, đúng hướng, đúng lúc, đúng thời, đúng, trúng, được, đậm đặc, sâu, cận cảnh...
 • Gặp nhau, đoàn kết, hòa hợp, hợp chất, có đôi có cặp, sánh vai...

THIÊN TRẠCH LÝ: Lộ hành

            Hình ảnh tượng trưng: Xe chạy trên đường.

            Hổ lang đang đạo chi tượng: tượng hổ lang đón đường.

            Nghi lễ, có chừng mực, khuôn phép, dẫm lên, không cho đi sai, có ý chặn đường thái quá, hệ thống, pháp lý.

"Tượng quẻ: Một hào Âm không đủ để trái lại 5 Hào Dương, nên theo quy củ mà sống."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Mọi việc phơi bày ra ánh sáng, thẳng đường mà đi, công khai, minh bạch, mắt thấy rõ, thức tỉnh...
 • Công bằng, dân chủ, luật pháp, thường lệ, quy tắc, khuôn khổ, nề nếp, kỷ cương...
 • Hiên ngang, chân chính, lý lẻ, đồng ý, lễ kính, khâm phục...
 • Hợp đồng, giấy kết hôn, bằng khoán, bài học, lý thuyết...
 • Luật sư, tòa án, công an, người ngay thẳng...
 • Con đường, Thiên Lý, ngoài đường, đi ra, xa...
 • Việc thành, tiến lên...