Hoả Phong Đỉnh (1)

 Trạch Thiên Quải

Hoả Thiên Đại Hữu

HỎA PHONG ĐỈNH: Nung đúc

            Hình ảnh tượng trưng: Lò luyện đan.

            Luyện dược thành đơn chi tượng: tượng luyện thuốc thành linh đan, có rèn luyện mới nên người.

            Đứng được, chậm đứng, trồng, nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn.

"Tượng quẻ: Lửa (Hỏa) bốc lên trên Rừng (Phong) là rừng bị cháy."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Nung đốt, nung nấu, luyện đan, hầm xương, cái bình, cái ấm, cái nồi, lửa cháy...
 • Trui rèn, luyện tập, ôn luyện, học tập, thử lửa, cứng...
 • Bình an, ấm lòng, hy vọng, ngày mai tươi sáng...
 • Nhất ngôn cửu đỉnh, lời hứa, đính ước, nguyện thề, giữ lời, vững tin, hứa hẹn, vững chắc, thành công, đứng vững, gắn vô, kiền 3 chân...
 • Chính xác, lý trí, xác định, quyết định, hợp đồng, chức vụ...

TRẠCH THIÊN QUẢI: Dứt khoát

            Hình ảnh tượng trưng: Chém đầu.

            Ích chi cực tắc quyết chi tượng: lợi đã cùng ắt thôi.

            Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối.

"Tượng quẻ: Hào 6 mất đầu."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Chặt đứt, cắt đứt, dứt khoát, dứt bỏ, dứt tình, hết duyên, dừng, gãy, đoạn tuyệt, đứt ra, đổ vỡ, bể, chia rẽ...
 • Cuối cùng, kết thúc, đích đến, quyết định, nghị quyết, quyết đoán, gia trưởng, hết nợ, xác định, tận cùng, hết, tận gốc...
 • Gập lại, chuốt nhọn, góc cạnh, gọn gàng...
 • Chật hẹp, ít ỏi, từng khúc, đơn lẽ, đơn chiếc, ngõ cụt, khó khăn...
 • Nhanh gọn, rốp rẻng, thắng gấp, ngắn, hỗn hào...
 • Dao cắt, lưỡi cưa, máy chém...

HỎA THIÊN ĐẠI HỮU - Quẻ quy hồn: Cả có

            Hình ảnh tượng trưng: Kho vàng.

            Kim ngọc mãn đường chi tượng: vàng bạc đầy nhà.

            Thong dong, dung dưỡng nhiều, độ lượng rộng, có đức dày, chiếu sáng lớn.

"Tượng quẻ: Lửa (Ly) trên Trời (Càn) thì sáng rực rỡ!"

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Có nhiều, số nhiều, lớn lao, nhiều mối, chi nhánh...
 • Tập đoàn, công ty lớn, siêu thị, nhà lớn, phòng lớn...
 • Diễn giải, dài dòng, phình ra, hữu dụng, lớn hơn, hơn...
 • Giàu có, thỏa mãn, bao dung, rộng rãi, thoải mái, không so đo tính toán...
 • Rối rắm, đa tình, đa tài...