Địa Trạch Lâm (1)

Địa Lôi Phục

Địa Thuỷ Sư

ĐỊA TRẠCH LÂM: Bao quản.

            Hình ảnh tượng trưng: Mẹ ôm con.

            Quân tử dĩ giáo tư chi tượng: người quân tử dạy dân, che chở, bảo bọc cho dân vô bờ bến.

            Việc lớn, người lớn, cha nuôi, vú nuôi, giáo học, nhà sư, kẻ cả, dạy dân, nhà thầu.

"Tượng quẻ: Khoáng sản (Đoài) nằm trong lòng Đất (Khôn), được Đất che chở."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Lớn lao, to ra, phình ra, nở ra, phóng to, vươn lên, thăng chức, bay lê, nổi tiếng...
 • Chường mặt ra, công khai, coi trọng, ngoi lên, tỏ tường, ngay thẳng, kinh điển, Chánh Pháp...
 • Quân tử, đoan chính, vai chính, người nổi tiếng không scandal, sâu lắng, biết suy nghĩ, thuần lý...
 • Bảo bọc, bảo quản, dạy dỗ, chiếu cố, rộng lượng, giảng bài, làm cho người khác hiểu, hàng mẫu...
 • Người Thầy, người chỉ đường, nhà thầu, quân sư...
 • Thượng lưu, bề trên, lãnh tụ, lãnh đạo, chủ tịch, quản lý, cái đầu, uy nghi, kính trọng, được trọng dụng, kẻ sĩ, hiền tài, người Tu Hành...
 • Rừng núi rậm rạp...
 • quẻ Lục hợp
 • Bệnh mới không nên. Trước sau gì cũng gặp hung.
 • Là việc đang tốt sẽ gặp lôi thôi và ngược lại

------------------------

ĐỊA LÔI PHỤC - Quẻ lục hợp: Tái hồi

            Hình ảnh tượng trưng: Yêu lại từ đầu.

            Sơn ngoại thanh sơn chi tượng: tượng ngoài núi lại còn có núi nữa. Phản bội, phản đòn, động trong manh nha, giật…

            Lại có, trở về, quay đầu, bên ngoài, phản phục, phục hưng, phục hồi.

"Tượng quẻ: Các Hào Âm chồng lên 1 Hào Dương tạo thành hình chiếc võng."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Chu kỳ đáo lại, tuần hoàn, thường xuyên, định kỳ...
 • Làm lại, xây lại, khôi phục, phục hồi, phục hưng, tái giá, trở về...
 • Động tĩnh, hăng hái, siêng năng, nhiệt tình, phấn khởi, tích cực, hồi sinh, còn sống...
 • Bên ngoài che dấu, bên trong tiềm tàng, trầm lặng, khép kín, bị nhốt, đường hầm, hậu trường...
 • Mai phục, ngấm ngầm, phục kích, phản phục, tương phản, thiên la địa võng, hình bán nguyệt...
 • Thức tỉnh Tâm Linh, giác ngộ, theo hầu Thần Thánh, kính phục, hóa thành...
 • quẻ Quy hồn
 • Tỉnh, trở về, sống sót
 • Có khả năng thành công

------------------------

ĐỊA THỦY SƯ - Quẻ quy hồn: Chúng trợ

            Hình ảnh tượng trưng: Cổ vũ bóng đá.

            Sĩ chúng ủng tòng chi tượng: tượng quần chúng ủng hộ.

            Đông chúng, vừa làm thầy, vừa làm bạn, học hỏi lẫn nhau, nắm tay nhau qua truông, nâng đỡ.

"Tượng quẻ: Đất (Khôn) đè lên nước (Khảm), đang cố hòa tan vào nhau, mà chưa được."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Ủng hộ, thuận lòng, vừa ý...
 • Giúp đỡ, phò trợ, phù hộ, tạo điều kiện, từ thiện, cứu trợ, góp hụi...
 • Nhiều, đông đúc, tụ lại, hỗn tạp, Long huyệt...
 • Bà con, quyến thuộc, công ty...
 • Đau thương, sụp đổ...

            Giảng quẻ:

            Sau thời kỳ Tụng, bất hòa, tan rã, thì đến thời kỳ Sư - Chúng trợ!

            Chia rẽ xong thì tạo thành những thế lực riêng biệt, mỗi thế lực sẽ nhận được sự ủng hộ, phò trợ riêng. Vì vậy, Sư là số đông người tụ lại ủng hộ mình, phò tá cho mình trong mọi việc. Đó là lúc có bao nhiêu thân bằng quyến thuộc đều tìm về, tạo thành thế lực lớn. Tuy nhiên vì quá đông người nên sẽ dễ gây ra cảnh hỗn tạp, lại tranh giành, đau thương...

            Lời khuyên cho người rơi vào thời kỳ Sư, nên hổ trợ hết mình khi người cần, rồi ta sẽ nhận lại được sự hổ trợ từ người khác. Chậm rãi, bình tĩnh thực hiện mọi sự việc, nếu nóng vội sẽ gây ra cảnh xào xáo, ẩu đả, đau thương.