Cung Đoài - Kim

Trạch Thuỷ Khốn

TRẠCH THỦY KHỐN – Quẻ lục hợp: Nguy lo

Hình ảnh tượng trưng: Nghèo đói.

Thủ kỷ đãi thời chi tượng: tượng giữ mình đợi thời.

Cùng quẫn, bị người làm ác, lo lắng, cùng khổ, mệt mỏi, nguy cấp, lo hiểm nạn.

“Tượng quẻ: Nước (Thủy) bị tù trong ao đầm (Trạch).”

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

  • Khốn khổ, khốn cùng, đường cùng, cùng cực, đói khổ, đau khổ, bị ép vào đường cùng, túng quẩn, nợ nần, khổ ải…
  • Buồn, lo lắng, nguy lo, đuối sức, sụp đổ…
  • Vây khốn, tù tội, tù túng, nguy hiểm, nạn tai, xui xẻo, mắc kẹt trong cảnh khổ sở, ách tắt, sa lầy…
  • Hết, kết thúc không đẹp, bần hàn, cạn sạch…
  • Tăm tối, đen, rối rắm, u ám, tuyệt vọng…
  • Khốn nạn, xấu xa…