Cung Đoài - Kim

Trạch Địa Tuỵ

TRẠCH ĐỊA TỤY: Trưng tập

Hình ảnh tượng trưng: Gom hàng cứu trợ.

Long vân tế hội chi tượng: tượng rồng mây giao hội.

Nhóm họp, biểu tình, dồn đống, quần tụ nhau lại, kéo đến, kéo thành bầy.

“Tượng quẻ: Ao hồ tích nước trên đất.”

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

  • Tận tụy, quan tâm chăm sóc…
  • Đậu lại, tụ lại, gom lại, kết tủa, ngưng tụ, ở lại, chiêu mộ, gom lại 1 đống, ở cùng nhau, tề tựu, dồn đống, chùm chùm, bầy đàn, nhóm chợ, duyệt binh…
  • Hỗn tạp, nhiều thứ, tổng số, tích tụ, đa số…
  • Ở dưới thấp, chậm chạp, đặc, chìm, rề rà, dày…
  • Đám đông, đông đảo, cái chợ, lớp học, cái bao, vật chứa, học trò, thợ thuyền, chúng dân, đông đúc, binh lính, hành khách…