Cung Càn - Kim

Thiên Sơn Độn

THIÊN SƠN ĐỘN: Ẩn Trá

Hình ảnh tượng trưng: Trò chơi trốn tìm.

Báo ẩn nam sơn chi tượng: tượng con báo ẩn ở núi nam.

Lui, ẩn khuất, tránh đời, lừa dối, trá hình, có ý trốn tránh, trốn cái mặt thấy cái lưng.

“Tượng quẻ: Hai hào 1 và 2 trốn dưới 4 hào trên.”

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

  • Trốn tránh, ẩn trốn, cúi đầu, né, thụt vào, tụt xuống, hạ thấp, chui xuống, tuột dốc, tuột hạng…
  • Cong, dối gạt, rụt rè, nhát gan, u tối, việc xấu…
  • Người khuất mặt, người ẩn danh, kẻ thấp cổ bé họng, người bị đè đầu cưỡi cổ,
  • Hầm trú ẩn, bên trong, dưới đáy, phía sau…
  • Trốn học, tối dạ, nhầm lẫn, bị lỗ, thất thu…