Cung Ly - Hoả

Sơn Thuỷ Mông

SƠN THUỶ MÔNG: Bất minh

Hình ảnh tượng trưng: Cái giếng nước, thâm sâu khó lường.

Thiên võng tứ trương chi tượng: tượng lưới trời giăng bốn mặt.

Tối tăm, mờ ám, không minh bạch, che lấp, bao trùm, phủ chụp, ngu dại, ngờ nghệch.

“Tượng quẻ: Hào 6 Dương trên cùng, che lấp hết bên dưới, lại thêm hào 2 che nốt Hào 1, là bất minh!”

Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

  • Vô định, mông lung, mờ ám…
  • Xảo trá, lừa lọc, dính bẫy, bị chôn lấp, chìm xuống…
  • Cái còng, lưới bao, phủ lên che đậy, bao che…
  • Im lặng, sâu lắng, kín đáo, si mê, khờ dại, mông muội…
  • Bất động, nằm xuống, say ngủ…

            Giảng quẻ:

Sau Truân là tới Mông, tức sau khi rơi vào gian nan, cố gắng vượt qua nhưng rồi rơi vào 1 khoảng không vô định, không rõ phải đi lối nào, đó là Sơn Thủy Mông.

Sơn – Thủy, là lên núi hay xuống biển? Mông là bất minh, mờ ám, là bị kẻ xảo trá lừa gạt, bị vây hãm, rơi vô bẫy, bị chôn lấp, chìm xuống… Nên Mông cũng là cái còng, lưới bao, là thứ gì đó phủ lên thứ khác để che đậy, bao che, nhốt lại. Phạm vi tình cảm, Mông là im lặng, sâu lắng, kín đáo, si mê, khờ dại, mông muội… Phạm vi động tĩnh, Mông là bất động, là nằm xuống, say ngủ.

Lời khuyên cho người rơi vào thời kỳ Mông là nên sáng suốt, bình tĩnh lựa chọn cho đúng đắn con đường phía trước. Đồng thời, chúng ta nên sống ngay thẳng, đi đúng chính đạo, thì mới mong thoát khỏi bị “Mông”!