Cung Tốn - Mộc

Phong Thiên Tiểu Súc

PHONG THIÊN TIỂU SÚC: Tích tiểu, Dị đồng

Hình ảnh tượng trưng: Chú mèo khó ưa.

Cầm sắt bất điệu chi tượng: tiếng đàn không hòa điệu.

Lúc bế tắc, không đồng ý nhau, cô quả, súc oán, chứa mọi oán giận, có ý trái lại, không hòa hợp, nhỏ nhen.

“Tượng quẻ: Hào Âm trốn trong 1 khối toàn Dương.”

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

  • Nhỏ mọn, ích kỷ, khó gần…
  • Nhỏ, bé, ít ỏi, linh hoạt, thanh đạm
  • Cô lập, trái ý, đơn độc, chia rẽ…
  • Khác biệt, cá tính, bất quy tắc, độc đáo, độc quyền…
  • Bế tắt, uất hận, oán giận, khổ tâm, không phục, cô đơn, nỗi lòng, bạc bẽo, tâm sự…
  • Sai lầm, rắc rối, túng thiếu…
  • Bao che, ẩn nấp, dấu nhẹm, cưu mang…