Cung Khảm - Thuỷ

Lôi Hoả Phong

LÔI HỎA PHONG: Hòa mỹ

Hình ảnh tượng trưng: Bắt tay nhau.

Chí đồng đạo hợp chi tượng: tượng cùng đồng tâm hiệp lực.

Thịnh đại, được mùa, nhiều người góp sức.

“Tượng quẻ: Sét và Lửa, đôi bạn cùng tiến.”

            Tùy th eo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

  • Hòa hợp, kết hợp, hợp tác vui vẻ, đồng tâm hiệp lực, tâm đầu ý hợp, hòa trộn, trơn tru, thuận lợi…
  • Đồng đạo, đồng môn, đồng chí, đồng vị, đồng ý, thống nhất, tin yêu, tin tưởng, chung tay, góp sức…
  • Thành công, vui vẻ, tốt đẹp, hoàn mỹ, thịnh vượng, được mùa, mập, hây hẩy…
  • Đằm thắm, ưa nhìn…