Cung Càn - Kim

Hoả Thiên Đại Hữu

           HỎA THIÊN ĐẠI HỮU – Quẻ quy hồn: Cả có

            Hình ảnh tượng trưng: Kho vàng.

            Kim ngọc mãn đường chi tượng: vàng bạc đầy nhà.

Thong dong, dung dưỡng nhiều, độ lượng rộng, có đức dày, chiếu sáng lớn.

“Tượng quẻ: Lửa (Ly) trên Trời (Càn) thì sáng rực rỡ!”

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

  • Có nhiều, số nhiều, lớn lao, nhiều mối, chi nhánh…
  • Tập đoàn, công ty lớn, siêu thị, nhà lớn, phòng lớn…
  • Diễn giải, dài dòng, phình ra, hữu dụng, lớn hơn, hơn…
  • Giàu có, thỏa mãn, bao dung, rộng rãi, thoải mái, không so đo tính toán…
  • Rối rắm, đa tình, đa tài…