Cung Tốn - Mộc

Hoả Lôi Phệ Hạp

HỎA LÔI PHỆ HẠP: Cắn hợp

 Hình ảnh tượng trưng: Răng nhai thức ăn

Ủy mị bất chấn chi tượng: tượng yếu đuối không chạy được.

Cẩu hợp, bấu víu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi).

“Tượng quẻ: Các Hào Âm Dương đan vào nhau như hàm răng.”

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

  • Ồn ào, thô thiển, chợ búa, thị tứ, xô bồ xô bộn…
  • Gây gỗ, xào xáo, giành giật phần hơn, hạch hỏi, phỏng vấn, đay nghiến…
  • Sóng gió, ủy mị, nhớ không thể quên…
  • Giãy giụa, trói buộc, đào sâu, cày bừa…
  • Thèm muốn, nhai, ngấu nghiến, hàm răng, cắn xé, cà nát, siết lại, ốc vít, vặn nắp chai…
  • Bắt chẹt, vướng lại, chật chội, ách tắt, kẹt xe, đeo dính, con sam, keo dán…
  • Gồ ghề, sứt mẻ, lồi lõm…