Cung Khảm - Thuỷ

Địa Thuỷ Sư

ĐỊA THỦY SƯ – Quẻ quy hồn: Chúng trợ

Hình ảnh tượng trưng: Cổ vũ bóng đá.

Sĩ chúng ủng tòng chi tượng: tượng quần chúng ủng hộ.

Đông chúng, vừa làm thầy, vừa làm bạn, học hỏi lẫn nhau, nắm tay nhau qua truông, nâng đỡ.

“Tượng quẻ: Đất (Khôn) đè lên nước (Khảm), đang cố hòa tan vào nhau, mà chưa được.”

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

  • Ủng hộ, thuận lòng, vừa ý…
  • Giúp đỡ, phò trợ, phù hộ, tạo điều kiện, từ thiện, cứu trợ, góp hụi…
  • Nhiều, đông đúc, tụ lại, hỗn tạp, Long huyệt…
  • Bà con, quyến thuộc, công ty…
  • Đau thương, sụp đổ…

            Giảng quẻ:

Sau thời kỳ Tụng, bất hòa, tan rã, thì đến thời kỳ Sư – Chúng trợ!

Chia rẽ xong thì tạo thành những thế lực riêng biệt, mỗi thế lực sẽ nhận được sự ủng hộ, phò trợ riêng. Vì vậy, Sư là số đông người tụ lại ủng hộ mình, phò tá cho mình trong mọi việc. Đó là lúc có bao nhiêu thân bằng quyến thuộc đều tìm về, tạo thành thế lực lớn. Tuy nhiên vì quá đông người nên sẽ dễ gây ra cảnh hỗn tạp, lại tranh giành, đau thương…

Lời khuyên cho người rơi vào thời kỳ Sư, nên hổ trợ hết mình khi người cần, rồi ta sẽ nhận lại được sự hổ trợ từ người khác. Chậm rãi, bình tĩnh thực hiện mọi sự việc, nếu nóng vội sẽ gây ra cảnh xào xáo, ẩu đả, đau thương.