Hoa cái

HOA CÁI: Là Tinh Sát ngụ ý vô nại (đành chịu, không biết làm sao), bỉnh di (giữ đạo thường tự nhiên), quái tích (quái lạ, khác thường)…