Đào hoa

ĐÀO HOA: Là Tinh Sát ngụ ý về phụ nữ, tình cảm, trang hoàng, thể hiện bề ngoài, trình độ học vấn, vinh hiển…