Thuỷ Địa Tỷ (5)

 Sơn Địa Bác

Thuần Khôn

 • quẻ Quy hồn
 • Tỉnh, trở về, sống sót
 • Có khả năng thành công

------------------------

THỦY ĐỊA TỶ - Quẻ quy hồn: Chọn lọc

            Hình ảnh tượng trưng: Sàng gạo.

            Khứ xàm nhiệm hiền chi tượng: bỏ nịnh dụng trung.

            Thân liền, gạn lọc, mật thiết, tư hữu riêng, chọn lựa.

"Tượng quẻ: Nước (Khảm) đổ lên Đất (Khôn), Đất lúc này giồng như bộ lọc, lọc cặn cho nước."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Chọn lọc, gạn lọc, vớt cặn, tách ra, bỏ bớt, thanh trừng, thanh tẩy, thi tuyển...
 • Chi li, tính toán, mưu lược, cân đo đong đếm...
 • Số ít, gốc gác, nguồn gốc, căn nguyên, cốt...
 • Tư lợi, ích kỷ, vứt bỏ, nhẫn tâm...
 • Gia đình, người thân nhất, bạn chí cốt, gần gủi, trung thành...

            Giảng quẻ:

            Sau thời kỳ Sư, đông đúc đến trợ giúp gây ra những lộn xộn không đáng có, thì đến thời kỳ Tỷ - gạn lọc lại! Tỷ là chọn ra những ai thật sự có thể giúp được cho ta. Quá trình này cần tính toán thiệt hơn rất kỹ, và số được chọn ra là rất ít, đó có thể là những người cùng gốc gác với ta, cũng có thể là những người gần gủi trung thành với ta. Tất nhiên, ta buộc phải nhẫn tâm vứt bỏ một số người khác.

            Lời khuyên cho người rơi vào thời kỳ Tỷ, cẩn thận trong từng milimet! Mọi quyết định trong giai đoạn này đều là gạn lọc, nếu sơ suất sẽ dẫn đến những chọn lựa sai lầm, gây hối tiếc!

SƠN ĐỊA BÁC: Tiêu điều

            Hình ảnh tượng trưng: Ngôi mộ.

            Lục thân băng thán chi tượng: tượng bà con thân thích xa lìa nhau.

            Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm.

"Tượng quẻ: Núi (Cấn) úp xuống đất (Khôn) thành hình ngôi Mộ."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Thất bác, tiêu diều, tàn cuộc, tiêu tan, suy tàn, thất thoát, tan tành, tàn binh, thân tàn ma dại...
 • Bị mẻ, bị dãn, bị mất, đẽo, chà, rơi rụng, xé rách, từ bỏ, hủy bỏ, đập bỏ...
 • Tuyệt vọng, mất sức, mệt mõi, lạc lối, sụp đổ, thất thời, bị bắt, phế bỏ, tàn tật, xơ xác, nghèo...
 • Mềm nhũn, lạnh lùng, bạc tình, bạc phận, bạc đãi, lạnh nhạt, quên, bỏ đi...
 • Chết, bất động, Âm hồn, Ngôi Mộ, Hòm, Âm Phủ, lạnh, hoang vu, sa mạc...
 • quẻ Lục xung
 • Bệnh mới không cần thuốc vẫn khỏi, bệnh lâu ngày thì thuốc tiên cũng khó cứu
 • Là việc đang xấu sẽ trở nên tốt và ngược lại

------------------------

THUẦN KHÔN - Quẻ lục xung: Nhu thuận

            Hình ảnh tượng trưng: Hoàng Hậu.

            Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng.

            Thuận tòng, mềm dẻo, theo đường mà được lợi, hòa theo lẽ, chịu lấy.

"Tượng quẻ: 6 hào Âm chồng lên nhau, tạo thành 1 rãnh ở giữa!"

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Nội tâm bên trong của sự việc, xuyên vào bên trong tìm ra bản chất thật sự việc...
 • Nội tâm giao cảm, thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ...
 • Sự hiểu thấu, lui lại để vẹn toàn, nhường nhịn...
 • Người có lòng từ bi hơn biển cả...
 • Mặt trăng, bà già, con gái lớn, vợ chính, phụ nữ, người dễ mềm lòng...
 • Sức mạnh nội tâm, niềm tin, hy vọng...
 • Sự giác ngộ, bình thản, hoài niệm, là ban đêm, là sự mát mẻ...
 • Nơi ấm áp tràn đầy tình yêu thương, khuê phòng, vườn địa đàng, biệt phủ, nơi riêng tư...
 • Sự yếu đuối, mềm lòng, cam tâm bị gạt...

            Giảng quẻ:

            Thuần Khôn là cường Âm, là đối lập với Thuần Càn. Nếu Càn là Bầu Trời, thì Khôn là Mặt Đất. Càn là Cha, thì Khôn là Mẹ, Càn là Vua, thì Khôn là Hậu. Càn cứng thì Khôn mềm. Tuy là đối lập, nhưng Khôn vẫn mang nghĩa "Nguyên Hanh Lợi Trinh", vẫn là toại chí, hóa thành, nhưng mềm dẽo, bí ẩn, không công khai như Càn. Nếu Càn là khởi đầu thì Khôn là kết thúc thích hợp nhất cho sự khởi đầu đó!

            Thuần Khôn là sự mềm dẻo, sự chia nhuyễn ra, là sự chậm rãi. Khôn là tình cảm, là thâm sâu, là trầm tĩnh, là nước mắt của sự hạnh phúc. Khôn là bổ sung cho Càn, một cứng một mềm. Càn Khôn chính là Âm Dương Lưỡng Cực!

            Ngoài những nghĩa tích cực, Thuần Khôn cũng mang nghĩa tiêu cực trong một vài trường hợp, như là sự yếu đuối thái quá, sự che dấu mờ ám, sự thất bại, khuyết, mờ... vv...

            Lời khuyên cho người rơi vào thời kỳ Khôn, chúc mừng bạn, mọi việc sẽ như ý nếu bạn biết mềm dẻo và bình tĩnh xử lý!