Thuần Ly (6)

 Trạch Phong Đại Quá

Lôi Hoả Phong

 • quẻ Lục xung
 • Bệnh mới không cần thuốc vẫn khỏi, bệnh lâu ngày thì thuốc tiên cũng khó cứu
 • Là việc đang xấu sẽ trở nên tốt và ngược lại

------------------------

THUẦN LY - Quẻ lục xung: Sáng chói

            Hình ảnh tượng trưng: Ánh nắng chói chang.

            Môn hộ bất ninh chi tượng: tượng nhà cửa không yên.

            Sáng sủa, trống trải, trống trơn, tỏa ra, bám vào, phụ bám, phô trương ra ngoài.

"Tượng quẻ: 2 ngọn Lửa chồng lên nhau nên sáng rọi cả 1 vùng."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Lửa, nóng, ấm, sáng, tỏ, nhiệt, tươi, sáng sủa, sáng chói, núi lửa, hỏa hoạn...
 • Tỏa ra, phát ra ánh sáng, thoát ra, bong ra, nở ra, bùng phát, lên máu, bốc hỏa, nổi nóng...
 • Nhanh, ngắn, nóng vội...
 • Nhiệt tình, cởi mở, không cố ý, rộng lượng, dang tay, công khai, quân tử, bộc trực, bộc lộ, ngay thẳng, dễ thấy, rộn ràng, vui vẻ...
 • Thông minh, chân thật, khôi ngô...
 • Căn nhà, căn phòng, cái hang, áo giáp, bóng đèn, nguồn phát điện...
 • Rỗng bên trong, trống trãi, rộng, không có...
 • quẻ Du hồn
 • Hôn mê, khó khoẻ lại, bệnh lâu, đi luôn
 • Việc khó thành

------------------------

TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ - Quẻ du hồn: Cả quá, quá độ

            Hình ảnh tượng trưng: Giận sôi máu.

            Nộn thảo kinh sương chi tượng: tượng cỏ non bị sương tuyết.

            Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong.

"Tượng quẻ: Khối Dương bên trong muốn trào ra ngoài."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Quá, vượt quá, quá độ, quá sức, cực độ, to ra, lố ra, dư ra, lố ra ngoài,
 • Nói quá, nói thách, làm lố, làm quá, quá sức, thở hắc ra, phóng ra, vọt ra, tràn ra, ào ra...
 • Khó tin, bẻ cong, uốn dẻo...
 • Kềnh càng, phóng túng, bừa bãi...
 • Căng thẳng, hung dữ, quạo quọ, bực bội, tức tối, gắt gỏng...
 • Sốt ruột, nóng lòng, sôi sục...

LÔI HỎA PHONG: Hòa mỹ

            Hình ảnh tượng trưng: Bắt tay nhau.

            Chí đồng đạo hợp chi tượng: tượng cùng đồng tâm hiệp lực.

            Thịnh đại, được mùa, nhiều người góp sức.

"Tượng quẻ: Sét và Lửa, đôi bạn cùng tiến."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Hòa hợp, kết hợp, hợp tác vui vẻ, đồng tâm hiệp lực, tâm đầu ý hợp, hòa trộn, trơn tru, thuận lợi...
 • Đồng đạo, đồng môn, đồng chí, đồng vị, đồng ý, thống nhất, tin yêu, tin tưởng, chung tay, góp sức...
 • Thành công, vui vẻ, tốt đẹp, hoàn mỹ, thịnh vượng, được mùa, mập, hây hẩy...
 • Đằm thắm, ưa nhìn...