Cung Cấn - Thổ

Sơn Trạch Tổn

SƠN TRẠCH TỔN: Tổn hại

Hình ảnh tượng trưng: Thất bại.

Phòng nhân ám toán chi tượng: tượng đề phòng sự ngầm hại, hao tổn.

Hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần trên là tổn hại.

“Tượng quẻ: Núi sạt lỡ xuống hồ.”

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

  • Tổn hại, khuyết mẽ, thiếu, thất bát, thua lỗ, thất bại, tổn thất, tổn thương, hao tốn, hư hỏng, bị thiếu, héo mòn, ăn mòn, suy yếu, kém cõi, thoái hóa, tiêu hao, thi rớt, điểm thấp, phai nhạt, lõm vô, không vui, mất mùa, thiên tai, đại họa…
  • Gọt đẽo, vật bén, vật nhọn, thô bạo, làm hỏng, tiêu xài, mất công…
  • Thô kệch, xấu, giận, chán, buồn lo, thất tình, bệnh, tàn tạ…
  • Chất độc, ô nhiễm, dao, kéo, máy xúc, bom đạn, đao kiếm…