Cung Cấn - Thổ

Phong Sơn Tiệm

PHONG SƠN TIỆM – Quẻ quy hồn: Tuần tự

Hình ảnh tượng trưng: Lên cầu thang.

Phúc lộc đồng lâm chi tượng: Tượng phúc lộc cùng đến. đi tới, tiến hành, tiến trình, trật tự, từng bước (động từ).

Từ từ, thong thả đến, lần lần, bò tới, bậc thành, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào.

“Tượng quẻ: Gió thổi tuần tự qua từng ngọn núi.”

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

  • Tiệm cận, gần, gần tới, gần đạt được, tiếp xúc gần, bò, tiếp đất, tiến triễn, sóng lớn dần, kế bên, kề cận…
  • Ngăn nắp, tuần tự, kỷ cương, thứ bậc, xếp hàng, đâu ra đó rõ ràng, đồng đều trước sau…
  • Điềm đạm, bình thản, khoan thai, thong thả, nguội, êm, xuôi tai…
  • Bò lết, leo lên, từ từ, chậm chạp, lù đù, rề rà…