Cung Khôn - Thổ

Lôi Thiên Đại Tráng

LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG – Quẻ lục xung: Tự cường.

Hình ảnh tượng trưng: Quyền thế lớn mạnh.

Phượng tập đăng sơn chi tượng: tượng phượng đậu trên núi.

Ý chí riêng, bụng nghĩ, hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, có lập trường.

“Tượng quẻ: Hai hào 5 và 6 vượt lên dẫn đầu.”

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

  • Kiên cố, vững chắc, lực lưỡng, lớn mạnh, mạnh mẽ, hùng dũng, khí phách, chí khí, chí hướng cao, hùng tráng, chính nghĩa, lực lượng…
  • Cao, chóp, đỉnh…
  • Lập thân, có thực lực, tự lực vươn lên, hướng thượng, xây dựng cho mạnh…
  • Khởi nghĩa, ngữa ra, bung lên, nhảy vọt lên…
  • Kiêu căng, ngạo mạn, tự cao, cao giá, giá trên trời…
  • Bề trên, quyền thế, ông chủ, lãnh tụ…