Phong Thiên Tiểu Súc (3)

 Hoả Trạch Khuê

Phong Trạch Trung Phu

PHONG THIÊN TIỂU SÚC: Tích tiểu, Dị đồng

            Hình ảnh tượng trưng: Chú mèo khó ưa.

            Cầm sắt bất điệu chi tượng: tiếng đàn không hòa điệu.

            Lúc bế tắc, không đồng ý nhau, cô quả, súc oán, chứa mọi oán giận, có ý trái lại, không hòa hợp, nhỏ nhen.

"Tượng quẻ: Hào Âm trốn trong 1 khối toàn Dương."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Nhỏ mọn, ích kỷ, khó gần...
 • Nhỏ, bé, ít ỏi, linh hoạt, thanh đạm
 • Cô lập, trái ý, đơn độc, chia rẽ...
 • Khác biệt, cá tính, bất quy tắc, độc đáo, độc quyền...
 • Bế tắt, uất hận, oán giận, khổ tâm, không phục, cô đơn, nỗi lòng, bạc bẽo, tâm sự...
 • Sai lầm, rắc rối, túng thiếu...
 • Bao che, ẩn nấp, dấu nhẹm, cưu mang...

HỎA TRẠCH KHUÊ: Hỗ trợ

            Hình ảnh tượng trưng: Cứu trợ.

            Hồ giả hổ oai chi tượng: con hồ (cáo) nhờ oai con hổ.

            Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

"Tượng quẻ: Cái chân nến bằng kim loại (Đoài) đỡ lấy ngọn lửa bên trên (Ly)."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Hổ trợ, giúp đỡ, vay vốn, vay mượn, vay nợ, tăng lực, bạn bè, gieo ân tình...
 • Chia xa, ly dị, ly thân, trái lìa, xa ra, xa, trật, chệch khỏi mục tiêu, trái ý nhau, lìa xa, tách ra, bỏ ra...
 • Biến chứng, mở chi nhánh, chiết cành...
 • Cởi bỏ, thay đồ, lột bỏ, tháo gỡ, mở ra, thoải mái, thông thoáng...
 • Cải trang, ngụy trang, ngụy tạo, hàng nhái, hàng giả, tà đạo...
 • Khuê các, thục nữ (những người được nâng như nâng trứng)...
 • quẻ Du hồn
 • Hôn mê, khó khoẻ lại, bệnh lâu, đi luôn
 • Việc khó thành

------------------------

PHONG TRẠCH TRUNG PHU - Quẻ du hồn - Quẻ lục hợp: Trung thật

            Hình ảnh tượng trưng: Sức mạnh của niềm tin.

            Nhu tại nội nhi đắc trung chi tượng: tượng âm ở bên trong mà được giữa.

            Tín thật, không ngờ vực, có uy tín cho người tin tưởng, tín ngưỡng, ở trong.

"Tượng quẻ: Hai hào Âm nằm giữa 4 hào Dương tạo thành hình ảnh bức tường thành vững chắc!"

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Trung thật, thành tín, tin tưởng, niềm tin, tín nhiệm, sự thật, sự trong sạch, trong sáng, trong trắng, quân tử, trung thành, trung tâm...
 • Tôn giáo, tín ngưỡng...
 • Bình bình, trung bình, ở giữa, ở trong, sâu sắc...
 • Nội dung, căn bản, quy định, theo lệ, theo pháp, lâu dài, cố định,