Phong Lôi Ích (2)

 Sơn Địa Bác

Phong Trạch Trung Phu

PHONG LÔI ÍCH: Tiến ích

            Hình ảnh tượng trưng: Làm ăn có lời.

            Hồng hộc xung tiêu chi tượng: chim hồng, chim hộc bay qua mây mù.

            Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới. 

"Tượng quẻ: Hào Âm 2, 3, 4 tạo thành cái túi chứa tiền kín đáo  ."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Lợi ích, có lời, tiền lời, sinh lời, công ích, hữu ích, quyền lợi, có thu hoạch, thuận lợi...
 • Bốc hơi, tăng lên, bay lên, lướt lên, phóng lên, nhanh lẹ, lanh lợi, bỏ đi nhanh, bay nhảy, vội vàng, linh hoạt, hăng hái...
 • Cái mới, tân thời, tương lai...
 • Hưng phấn, vui mừng, vun đắp, gầy dựng...
 • Chim chóc, máy bay...

SƠN ĐỊA BÁC: Tiêu điều

            Hình ảnh tượng trưng: Ngôi mộ.

            Lục thân băng thán chi tượng: tượng bà con thân thích xa lìa nhau.

            Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm.

"Tượng quẻ: Núi (Cấn) úp xuống đất (Khôn) thành hình ngôi Mộ."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Thất bác, tiêu diều, tàn cuộc, tiêu tan, suy tàn, thất thoát, tan tành, tàn binh, thân tàn ma dại...
 • Bị mẻ, bị dãn, bị mất, đẽo, chà, rơi rụng, xé rách, từ bỏ, hủy bỏ, đập bỏ...
 • Tuyệt vọng, mất sức, mệt mõi, lạc lối, sụp đổ, thất thời, bị bắt, phế bỏ, tàn tật, xơ xác, nghèo...
 • Mềm nhũn, lạnh lùng, bạc tình, bạc phận, bạc đãi, lạnh nhạt, quên, bỏ đi...
 • Chết, bất động, Âm hồn, Ngôi Mộ, Hòm, Âm Phủ, lạnh, hoang vu, sa mạc...
 • quẻ Du hồn
 • Hôn mê, khó khoẻ lại, bệnh lâu, đi luôn
 • Việc khó thành

------------------------

PHONG TRẠCH TRUNG PHU - Quẻ du hồn - Quẻ lục hợp: Trung thật

            Hình ảnh tượng trưng: Sức mạnh của niềm tin.

            Nhu tại nội nhi đắc trung chi tượng: tượng âm ở bên trong mà được giữa.

            Tín thật, không ngờ vực, có uy tín cho người tin tưởng, tín ngưỡng, ở trong.

"Tượng quẻ: Hai hào Âm nằm giữa 4 hào Dương tạo thành hình ảnh bức tường thành vững chắc!"

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Trung thật, thành tín, tin tưởng, niềm tin, tín nhiệm, sự thật, sự trong sạch, trong sáng, trong trắng, quân tử, trung thành, trung tâm...
 • Tôn giáo, tín ngưỡng...
 • Bình bình, trung bình, ở giữa, ở trong, sâu sắc...
 • Nội dung, căn bản, quy định, theo lệ, theo pháp, lâu dài, cố định,