Lộc tồn

LỘC TỒN: Là Tinh Sát ngụ ý về tài lộc nhiều hay ít hoặc có hay không…