Hoả Thiên Đại Hữu (6)

 Trạch Thiên Quải

Lôi Thiên Đại Tráng

HỎA THIÊN ĐẠI HỮU - Quẻ quy hồn: Cả có

            Hình ảnh tượng trưng: Kho vàng.

            Kim ngọc mãn đường chi tượng: vàng bạc đầy nhà.

            Thong dong, dung dưỡng nhiều, độ lượng rộng, có đức dày, chiếu sáng lớn.

"Tượng quẻ: Lửa (Ly) trên Trời (Càn) thì sáng rực rỡ!"

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Có nhiều, số nhiều, lớn lao, nhiều mối, chi nhánh...
 • Tập đoàn, công ty lớn, siêu thị, nhà lớn, phòng lớn...
 • Diễn giải, dài dòng, phình ra, hữu dụng, lớn hơn, hơn...
 • Giàu có, thỏa mãn, bao dung, rộng rãi, thoải mái, không so đo tính toán...
 • Rối rắm, đa tình, đa tài...

TRẠCH THIÊN QUẢI: Dứt khoát

            Hình ảnh tượng trưng: Chém đầu.

            Ích chi cực tắc quyết chi tượng: lợi đã cùng ắt thôi.

            Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối.

"Tượng quẻ: Hào 6 mất đầu."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Chặt đứt, cắt đứt, dứt khoát, dứt bỏ, dứt tình, hết duyên, dừng, gãy, đoạn tuyệt, đứt ra, đổ vỡ, bể, chia rẽ...
 • Cuối cùng, kết thúc, đích đến, quyết định, nghị quyết, quyết đoán, gia trưởng, hết nợ, xác định, tận cùng, hết, tận gốc...
 • Gập lại, chuốt nhọn, góc cạnh, gọn gàng...
 • Chật hẹp, ít ỏi, từng khúc, đơn lẽ, đơn chiếc, ngõ cụt, khó khăn...
 • Nhanh gọn, rốp rẻng, thắng gấp, ngắn, hỗn hào...
 • Dao cắt, lưỡi cưa, máy chém...
 • quẻ Lục xung
 • Bệnh mới không cần thuốc vẫn khỏi, bệnh lâu ngày thì thuốc tiên cũng khó cứu
 • Là việc đang xấu sẽ trở nên tốt và ngược lại

------------------------

LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG - Quẻ lục xung: Tự cường.

            Hình ảnh tượng trưng: Quyền thế lớn mạnh.

            Phượng tập đăng sơn chi tượng: tượng phượng đậu trên núi.

            Ý chí riêng, bụng nghĩ, hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, có lập trường.

"Tượng quẻ: Hai hào 5 và 6 vượt lên dẫn đầu."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Kiên cố, vững chắc, lực lưỡng, lớn mạnh, mạnh mẽ, hùng dũng, khí phách, chí khí, chí hướng cao, hùng tráng, chính nghĩa, lực lượng...
 • Cao, chóp, đỉnh...
 • Lập thân, có thực lực, tự lực vươn lên, hướng thượng, xây dựng cho mạnh...
 • Khởi nghĩa, ngữa ra, bung lên, nhảy vọt lên...
 • Kiêu căng, ngạo mạn, tự cao, cao giá, giá trên trời...
 • Bề trên, quyền thế, ông chủ, lãnh tụ...