Dương nhẫn

DƯƠNG NHẪN: (Dương Nhận) Là Tinh Sát ngụ ý về công tác, vật kiện (đồ vật, vật phẩm)…