Địa Thiên Thái (6)

 Lôi Trạch Quy Muội

Sơn Thiên Đại Súc

 • quẻ Lục hợp
 • Bệnh mới không nên. Trước sau gì cũng gặp hung.
 • Là việc đang tốt sẽ gặp lôi thôi và ngược lại

------------------------

ĐỊA THIÊN THÁI - Quẻ lục hợp: Điều hòa

            Hình ảnh tượng trưng: Bồ câu hòa bình.

            Thiên địa hòa xướng chi tượng: tượng trời đất giao hòa.

            Thông hiểu, am tường, hiểu biết, thông suốt, quen biết, quen thuộc.

"Tượng quẻ: Khối cứng làm nền tảng cho khối mềm. Tốt!"

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Thái bình, hòa hoãn, hòa vào nhau, liền lạc, hoàn hảo, hoàn mỹ...
 • Cân bằng, sum vầy, điều hòa, đoàn kết, giao hảo, nhịp nhàng...
 • Vui mừng, giải thoát, tháo ra, thư giãn, dịu dàng, êm xuôi...
 • Tin vui, loan tin rộng rãi, tiếng chuông cảnh tỉnh...
 • Sáng suốt, tỏ tường, thông hiểu...
 • quẻ Quy hồn
 • Tỉnh, trở về, sống sót
 • Có khả năng thành công

------------------------

LÔI TRẠCH QUY MUỘI - Quẻ quy hồn: Xôn xao

            Hình ảnh tượng trưng: Cái chợ chồm hổm.

            Ác quỷ vi sủng chi tượng: tượng ma quái làm rối.

            Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng.

"Tượng quẻ: Sét (Lôi) đánh xuống đầm (Trạch) làm ếch nhái xôn xao."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Xôn xao, ồn ào, lộn xộn, rối rắm, xô bồ xô bộn, lăng xăng, bề bộn, lung tung, phức tạp, rắc rối, có mờ ám, ám muội, mê muội, đắm chìm, say mê...
 • Trong lòng không yên, gợn sóng, dao động, phá hoại, phá bỉnh, bày bừa...
 • Con rối, bà 8 nhiều chuyện, cái chợ, tóc quắn...

SƠN THIÊN ĐẠI SÚC: Tích tụ

            Hình ảnh tượng trưng: Sổ tiết kiệm.

            Đồng loại hoan hội chi tượng: đồng loại hội họp vui vẻ, cục bộ.

            Chứa tụ, súc tích, lắng tụ một chỗ, dự trữ, đựng, để dành.

            "Tượng quẻ: Núi (Cấn) trên Trời (Càn) là Thiên Ngoại Hữu Thiên."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Gom lại, tích lũy, tiết kiệm, tích tụ, tụ tập, tập họp, đi vào, chạy vào, vào, đổ vào, bỏ vào, nhập kho, chứa chấp, thâu nạp...
 • Cục bộ, nội hàm, tổng lực, tổng cộng, đầy đủ, có...
 • Vui, cao cả, đôn hậu...
 • Câu lạc bộ, hội đồng, ban bệ, đồng bào, bầy đàn, đông đúc, hội họp, đoàn kết...
 • Phòng họp, nơi tụ tập, kho bãi biểu tình, không gian chứa, cái hồ, lõm, cái lu, cái hộp, vật chứa đựng, dung tích, trạm biến điện