Địa Phong Thăng (4)

 Lôi Trạch Quy Muội

Lôi Phong Hằng

ĐỊA PHONG THĂNG: Tiến thủ.

            Hình ảnh tượng trưng: Máy bay.

            Phù giao trực thượng chi tượng: Tượng chà đạp để ngoi lên trên.

            Thăng tiến, trực chỉ, tiến mau, bay lên, vọt tới trước, bay lên không trung, thăng chức, thăng hà.

"Tượng quẻ: Gió (Phong) thổi tung bụi mù (Địa)."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Bay lên, bay, thăng tiến, có ý chí vươn lên, ngoi lên, tiến lên, thăng chức, đạt hạng cao, ngước lên cao, tiến hành...
 • Nhanh chóng, nhanh nhẹn, nhanh, lanh lẹ, linh hoạt, linh động...
 • Chia tay, bỏ đi nhanh, tẩu thoát, chạy trốn, lánh né, mất dạng, khí bốc lên...
 • Máy bay, hỏa tiễn...
 • Tiên Thánh, vua chúa, lên ngôi, chủ cả, cao, cao cấp...
 • Thanh tao, nhẹ nhàng, linh khí, khí...
 • quẻ Quy hồn
 • Tỉnh, trở về, sống sót
 • Có khả năng thành công

------------------------

LÔI TRẠCH QUY MUỘI - Quẻ quy hồn: Xôn xao

            Hình ảnh tượng trưng: Cái chợ chồm hổm.

            Ác quỷ vi sủng chi tượng: tượng ma quái làm rối.

            Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng.

"Tượng quẻ: Sét (Lôi) đánh xuống đầm (Trạch) làm ếch nhái xôn xao."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Xôn xao, ồn ào, lộn xộn, rối rắm, xô bồ xô bộn, lăng xăng, bề bộn, lung tung, phức tạp, rắc rối, có mờ ám, ám muội, mê muội, đắm chìm, say mê...
 • Trong lòng không yên, gợn sóng, dao động, phá hoại, phá bỉnh, bày bừa...
 • Con rối, bà 8 nhiều chuyện, cái chợ, tóc quắn...

LÔI PHONG HẰNG: Trường cửu

            Hình ảnh tượng trưng: Vợ chồng già.

            Trường cửu đạo nghĩa chi tượng: tượng vợ chồng keo sơn.

            Lâu dài, chậm chạp, đạo lâu bền như nghĩa vợ chồng, kéo dài câu chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri, xưa, cũ.

"Tượng quẻ: 2 ông bà già ngồi trên 1 cái ghế vững chắc."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Bền vững, bền, tốt, dày, lâu, chậm, dai, dài hạn, còn lâu mới đến...
 • Kiên trì, bền lòng, sâu đậm, tình nghĩa, thâm tình, đạo vợ chồng, ăn ở như vợ chồng...
 • Thói quen, kinh nghiệm, tập quán, thông lệ, tập tục, quen tật...
 • Hoài cổ, dĩ vãng, chuyện xưa cũ, cổ tích, thường xuyên, sống thọ, già cỗi, cổ hữu, người cũ, người già, quà lưu niệm, ảnh kỷ niệm, đồ cổ, bảo tàng...