Địa Phong Thăng (1)

 Lôi Trạch Quy Muội

Địa Thiên Thái

ĐỊA PHONG THĂNG: Tiến thủ.

            Hình ảnh tượng trưng: Máy bay.

            Phù giao trực thượng chi tượng: Tượng chà đạp để ngoi lên trên.

            Thăng tiến, trực chỉ, tiến mau, bay lên, vọt tới trước, bay lên không trung, thăng chức, thăng hà.

"Tượng quẻ: Gió (Phong) thổi tung bụi mù (Địa)."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Bay lên, bay, thăng tiến, có ý chí vươn lên, ngoi lên, tiến lên, thăng chức, đạt hạng cao, ngước lên cao, tiến hành...
 • Nhanh chóng, nhanh nhẹn, nhanh, lanh lẹ, linh hoạt, linh động...
 • Chia tay, bỏ đi nhanh, tẩu thoát, chạy trốn, lánh né, mất dạng, khí bốc lên...
 • Máy bay, hỏa tiễn...
 • Tiên Thánh, vua chúa, lên ngôi, chủ cả, cao, cao cấp...
 • Thanh tao, nhẹ nhàng, linh khí, khí...
 • quẻ Quy hồn
 • Tỉnh, trở về, sống sót
 • Có khả năng thành công

------------------------

LÔI TRẠCH QUY MUỘI - Quẻ quy hồn: Xôn xao

            Hình ảnh tượng trưng: Cái chợ chồm hổm.

            Ác quỷ vi sủng chi tượng: tượng ma quái làm rối.

            Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng.

"Tượng quẻ: Sét (Lôi) đánh xuống đầm (Trạch) làm ếch nhái xôn xao."

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Xôn xao, ồn ào, lộn xộn, rối rắm, xô bồ xô bộn, lăng xăng, bề bộn, lung tung, phức tạp, rắc rối, có mờ ám, ám muội, mê muội, đắm chìm, say mê...
 • Trong lòng không yên, gợn sóng, dao động, phá hoại, phá bỉnh, bày bừa...
 • Con rối, bà 8 nhiều chuyện, cái chợ, tóc quắn...
 • quẻ Lục hợp
 • Bệnh mới không nên. Trước sau gì cũng gặp hung.
 • Là việc đang tốt sẽ gặp lôi thôi và ngược lại

------------------------

ĐỊA THIÊN THÁI - Quẻ lục hợp: Điều hòa

            Hình ảnh tượng trưng: Bồ câu hòa bình.

            Thiên địa hòa xướng chi tượng: tượng trời đất giao hòa.

            Thông hiểu, am tường, hiểu biết, thông suốt, quen biết, quen thuộc.

"Tượng quẻ: Khối cứng làm nền tảng cho khối mềm. Tốt!"

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

 • Thái bình, hòa hoãn, hòa vào nhau, liền lạc, hoàn hảo, hoàn mỹ...
 • Cân bằng, sum vầy, điều hòa, đoàn kết, giao hảo, nhịp nhàng...
 • Vui mừng, giải thoát, tháo ra, thư giãn, dịu dàng, êm xuôi...
 • Tin vui, loan tin rộng rãi, tiếng chuông cảnh tỉnh...
 • Sáng suốt, tỏ tường, thông hiểu...